جوش کاری

جوش کاری در صنعت، کمتر با قطعاتی روبه‌رو می‌شویم که به‌صورت یکپارچه تولید شده باشند و اکثرا متشکل از چند جزء هستند که هر کدام به صورت‌های مختلف به‌هم متصل شده‌اند. جوشکاری یکی از اتصالات دائم در این حیطه محسوب شده و کاربردهای تکنولوژیکی فراوان دارد.
سابقه‌ گسترده‌ به‌کارگیری علم جوش کاری در کشور ما نیز به‌صورت وسیع به‌خصوص در صنعت نفت به احداث پالایشگاه آبادان و ذوب‌آهن اصفهان برمی‌گردد.
جوشکاری در صنایع مختلف ممکن است تحت شرایط متفاوتی مانند خشکی یا حتی زیر آب انجام شود. هرکدام از انواع جوشکاری زیر آب یا در خشکی، اصول و قوانین خاص خود را دارد.
از سوی دیگر، سیر صعودی قیمت آهن در بازار، اهمیت رعایت اصول جوشکاری را دوچندان می‌کند. چرا که اشتباه در ایجاد اتصالات مممکن است در بسیاری مواقع منجر به اتلاف ماده اولیه شود و خسارات مالی به دنبال داشته باشد.
در مقاله‌ی حاضر ابتدا به بیان تعاریفی اولیه از مفهوم اتصالات، تعریف جوشکاری و تقسیم‌بندی انواع روش های جوشکاری پرداخته شده و سپس پرکاربردترین روش‌ها و فرایندها، مزایا و محدودیت‌های هر یک به تفصیل بیان می‌گردد.